اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سبک جذاب آلمانی ها برای آغاز زندگی مشترک (عکس)

سبک جذاب آلمانی ها برای آغاز زندگی مشترک (عکس)

در شهر کلن آلمان، پلی با نام “هوهنتسولرنبروکه” وجود دارد که زوج های جوانی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند به نزدیکی این پل آمده و با زدن یک قفل به حصار این پل پیاده رو که نامشان بر روی آن قفل درج شده، آغاز زندگی مشترک خود را جشن می گیرند.  گفتنی است در مسکو ،لهستان و پاریس هم افراد برای شروع زندگی مشترک روی پل ها قفل و کلید نصب می کنند.

 

سبک جذاب آلمانی ها برای آغاز زندگی مشترک (عکس)

 

* چنین باورها و آئین هایی در شرق نیز رواج دارد، اما حتی منطقی ترین آنها نیز گاهی از دید غربی ها، خرافه و جهل توصیف می شود. اروپا بیش از دو قرن است که به علم گرایی و زدودن هر باور فرا طبیعی می نازد. آنها به همین بهانه، خود را پرچمدار تمدن معرفی کرده اند و اتفاقا آلمان، قلب و نماد تفکر و رفتار بر اساس نظم، منطق، و مادی گرایی دنیای نوین غربی است. همان هایی که در سالهای نخست قرن بیست و یکم، دخیل بستن به هشت پا را، نه تنها در جام های جهانی فوتبال، بلکه در سایر رخدادهای ورزشی و اجتماعی نیز مد کردند.

 

سبک جذاب آلمانی ها برای آغاز زندگی مشترک (عکس)

 

سبک جذاب آلمانی ها برای آغاز زندگی مشترک (عکس)