اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

لیاقت مرا نداری این را میدانستی؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
لیاقت مرا نداری این را میدانستی؟
لیاقت میخواهد بودن در شعرهای دختری

که با تمام

عشقش نبودنت را اشک میریزد……..

تعجب نکن!!!!!!

در بی لیاقتی تو شکی نیست!!!!

اینجا دلیل بودنت میان بغض هایم

خریت خودم است نه

لیاقت تو……….

 
ولی در کل نداری