اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

نام ایران در خیابان اصلی اسرائیل دیده شد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
نام ایران در خیابان اصلی اسرائیل دیده شد (عکس)
کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی با مانور بر روی این تصاویر به کری خوانی در برابر صهیونیست ها پرداخته  و پیام های با مضمون این که ” اسرائیل ایران تو را فتح کرده را انتشار داده اند. "این تابلو که به سه زبان فارسی ، عبری ،
 
 نام ایران در خیابان اصلی اسرائیل دیده شد (عکس)
 
انگلیسی بر روی یک دیوار نقش بسته ناظر به محله ایرانیان مقیم تل آویو است که با نام ایران مشهور شده است.اسرائیلی که از نام ایران وحشت داشته و دارد گویا حریف ایرانیان مقیم پایتختش هم نتوانسته بشود تا از نامگذاری یک خیابان به نام ایران جلوگیری کند و یا اینکه قصد دارد با عدم جلوگیری از نام گذاری یک خیابان در پایتختش به نام
 
 نام ایران در خیابان اصلی اسرائیل دیده شد (عکس)
 
” ایران ” پز حقوق بشری بدهد و تبلیغات رسانه ای بکند!نکته جالب تر اینکه در این خیابان ” ایران ” محله ایرانیان مقیم تل آویو کوچه های فرعی با نام مشاهیر ایرانی از جمله ” کورش ” نیز مشاهده می شود که واقعا جالب است .