ابداع كلاهی الكترونیك برای راهنمایی نابینایان

ابداع كلاهی الكترونیك برای راهنمایی نابینایان
دانشمندان ، كلاه الكترونیكی جدیدی برای افراد نابینا و كم‌بینا ساخته‌‌اند كه می‌تواند دنیای جدیدی را پیش روی آن‌ها باز كند.
 
این كلاه با شناسایی مسیرهای مختلف در خیابان‌ها به افراد نابینا كمك می‌كند راه درست را پیدا كنند و به هنگام عبور از تقاطع‌ها ، چاله‌های خیابانی ، مسیرهای پررفت و آمد هیچ مشكلی آن‌ها را تهدید نكند.

كلاه جدید با استفاده از حسگرهای دقیق خود و برنامه‌ریزی‌هایی كه بر اساس فرمول‌های ریاضی انجام می‌دهد،‌ بهترین مسیر را به این افراد پیشنهاد می‌كند و در اصل، آن‌ها را به دو چشم الكترونیكی مجهز می‌سازد.

سیستم پیشرفته‌ای كه در این كلاه به كار رفته، قادر است به صورت مجازی و الكترونیكی در زمان بسیار كوتاه تمام مسیرهای اطراف نابینایان را به آن‌ها آموزش دهد و به هنگام راه‌ رفتن، مراقب آن‌ها باشد.

كلاه جدید هم‌اكنون مراحل پایانی آزمایش را به سر می‌برد و قرار است در نسخه نهایی آن از باتری‌های قابل شارژ بسیار كوچك و سبك نیز استفاده و از این طریق نیروی مورد نیاز برای كلاه الكترونیكی تامین شود.