اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یک خانم بعد از تصادف چی کار می‌کنه ؟!!

یک خانم بعد از تصادف چی کار می‌کنه ؟!!
جالب‌ترین رفتار بعد از تصادف، مربوط به خانم هاست.

سوالی که مطرح است، اینست که یک خانم بعد‌از تصادف چه می‌کند؟

در صورت انفجار ماشین از اتومبیل دور می شود؟
پاسخ؛ خیر.

با استفاده تلفن همراه خود با ۱۱۰ تماس می گیرد؟
پاسخ: خیر

با اوژانس تماس می گیرد؟
پاسخ: مطمئناً خیر.

پس بنظر شما چه کاری ممکن است از او سر بزند؟ در حین پایین رفتن در این مورد نیز فکر کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یک خانم بعد از تصادف چی کار می‌کنه ؟!!
اره دیگه… خودش رو مرتب می‌کنه!؟