اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس های خانمی که شوهر خود را با زنجیر می بندد!

عکس های خانمی که شوهر خود را با زنجیر می بندد!
این خانم هندی مجبور است برای مراقبت از شوهر بیمار خود، وی را با زنجیر به خود وصل کند.
کالیانی داس مجبور است برای مراقبت از شوهر بیمار خود، وی را با زنجیر ببندد. شوهر 65 ساله وی به بیماری روحی مبتلا است و این زن بدلیل مشکلات مالی قادر نیست شوهر خود را به مراکز درمانی بفرستد.

به گزارش ایران ناز کالیانی برای تأمین مخارج زندگی مجبور است همسر بیمار خود را نیز با خود ببرد. پیرمرد بیمار در تمام طول شبانه روز با زنجیر بسته شده تا صدمه ای به خود و دیگران نزند.

 
عکس های خانمی که شوهر خود را با زنجیر می بندد!
 
عکس های خانمی که شوهر خود را با زنجیر می بندد!
 
عکس های خانمی که شوهر خود را با زنجیر می بندد!
 
عکس های خانمی که شوهر خود را با زنجیر می بندد!