وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

آداب برقراری ارتباط مجدد با دیگران !

آیا شما تا كنون با كسی ملاقات كرده اید كه مایل به دیدار مـجدد وی بــــوده باشید؟ هنگامی كه برای نخستین بار با فردی ملاقات می كنید و مجددا خواهان برقراری ارتباط بـا وی هستید كجا و چگونه سعی می كـنـیـد بـا وی ارتباط برقرار كـنـیـد؟ و یـا كـجـا و چـگـونـه تمایل دارید وی با شما تماس تلفنی برقرار سازد؟
به این نكات توجه كنید:

1- آیـا شما تمایلی به در اختیار گذاردن تلفن منزل خود به شـخــصی كه به تازگی ملاقات داشته و آشنا گردیده اید را دارید؟ شماره تلفن محل كار و یا تلفن همراهتان چطور؟

2- آیا دریافت و پاسخ گویی به تماسهای تلفنی در هر ساعت از شبانه روز برای شما مقدور میباشد؟

3- آیا برای شما مقدور است كه در محل كارتان ایمیل و یا تلفن شخصی را دریافت كرده و به آنها پاسخ گویید؟

4- آیا شما هیچ نگرانی در رابطه با دعوت فردی كه به تازگی با وی آشنا گردیده اید به منزل و یا محل كارتان ندارید؟

5- آیا شما از اینكه فردی كه تازه با وی آشنا گشته اید در هر ساعت از روز كه تمایل داشت به خانه شما سر بزند و یا با شما تماس تلفنی برقرار سازد استقبال میكنید؟

به نكات فوق بدقت بیاندیشید. هر آنچه به مصلحت شما میباشد و برای شما ارجحیت دارد را برگزینید. مرزها و حریم های شخصی كه مطابق با عقاید، ارزشها و خلق و خوی شما است را معین سازید و از آنكه فرد مقابلتان چگونه به این اعمال و رفتار شما واكنش نشان خواهد داد هیچگونه نگرانی نداشته باشید. شما فرد منحصر بفرد و با ارزشی هستید. با تعیین مرزهای معقول برای خود به خودتان بها دهید.

به شما یك توصیه هوشیارانه میكنم. هنگامی كه برای جلسات اول دیدار نخست خود برنامه ریزی میكنید، از دعوت افراد غریبه و نا آشنا به منزل و یا محل كارتان اكیدا خودداری كنید. بله فردی كه شما به تازگی با وی آشنا گردیده اید غریبه میباشد. هیچ تفاوتی نمیكند كه شما چه تصوری از اخلاقیات و هویت آن فرد دارید و یا تا چه حد به وی اطمینان و اعتماد دارید. تا زمانی كه شما برای مدتی تجربه های شخصی متعددی را با یكدیگرسپری نكرده باشید آن فرد غریبه محسوب میگردد.

بمنظور دیدار و ملاقات مجدد وی را به صرف نهار و یا نوشیدن قهوه و یا به پیاده روی دعوت كنید آنهم در یك مكان عمومی مانند یك گالری هنری، موزه، رستوران و یا كافی شاپ و یا در صورت لزوم از یكی از دوستان خود بخواهید شما را در ملاقاتهای نخستین رابطه همراهی كند. اگر با خودروی شخصیتان به محل ملاقات می آیید هیچگاه اتومبیل خود را روبروی محل ملاقات (بر فرض مثال رستوران) پارك ننمایید. بهتر است اتومبیل خود را پایین تر و یا بالاتر از محل پارك نمایید و به محض خروج از رستوران با فرد مذكور خداحافظی كنید.

همواره به دیگران بیاموزید كه از آنان چه انتظاراتی داشته و آنان چگونه رفتاری میباید با شما داشته باشند.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز