وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طالع بینی رنگها

شخصیت شما

احساس شما نسبت به آن رنگ مورد نظر

میل به زندگی در شما بسیار زیاد است.همواره خواهان رسیدن به موفقیت بوده ، سبقت جو ، شجاع و پر تکاپو هستید.بسیار پرشور و هیجان و در عین حال بسیار آتشین  مزاج و احساساتی.خود رای و متعصب بوده و چندان صبور نیستید.در حالی که مودبانه مشغول گوش دادن به سخن دیگران هستید.در عین حال فکرتان متوجه انجام کارهای دیگر است .مردم با قرار گرفتن در کنار شما احساس شور و هیجان می کنند.رنگ قرمز

تمایل

رنگ قرمز

 از پرخاشگری و شور وحرارت بیزار هستید. افراد زود رنج،تند خو،عصبی،کج خلق، بیمار ،خسته،از پا افتاده،سر تا پا فشارو تنش عصبی از رنگ قرمزخوششان نمی آید و جهت تمدد اعصاب استفاده از رنگهای  سردتر و آرام تر  را تر جیح می دهند.این قبیل افراد حالت تدافعی دارند.

تنفر

شما بی اندازه خوش بین ،متکبر،رویایی و خواهان معنویت هستید.عاشق چالش بوده وبه همه چیز ابراز علاقه می کنید.در عالم دوستی فردی بسیار قابل اطمینان بوده و از طبیعت گرم و صمیمی بر خوردارید.گاهی خودخواه هستید

تمایل

رنگ زرد

فردی هستید اهل عمل،بسیار فعال ،واقع بین و منطقی و با افرادی که فاقد چنین  خصوصیاتی هستند میانه خوبی نداشته و به شدت از آنها اعتقاد می کنید.

تنفر

این افراد ،آمیزه ای از شخصیت های افراد متمایل به رنگ های قرمز و زرد را دارا هستند. این قبیل افراد سخت کار می کنند،ماجرا جو و پر شور و حرارت هستند. بسیار خوش اخلاق بوده و افرادی مهربان و دوست داشتنی هستند.

تمایل

رنگ نارنجی

تظاهر و جلوه فروشی برایتان  اصلان  جالب و خوشا یند نیست .دوست دارید بیشتر وقت خود را در خانه سپری کنید،از خود نمایی بیزارید .وقتی با کسی دوست می شوید این دوست ابدی است.   

تنفر

شما نیز دنیای پیرامون خود را دوست دارید اما نه به اندازه ی افرادی که از رنگ قرمز خوششان می آید .مهربان ،خوش رو، با استعداد،خوش ذوقو تا اندازه ای احساساتی و رمانتیک هستید.گرم ،صمیمی،دوست داشتنی هستید.احساسات خود  را خیلی زود بروز نمی دهید.

تمایل

رنگ صورتی

کمتر کسی پیدا میشود که از رنگ صورتی خوشش نیاید اگر شما جز این عده ای می توان گفت که در جستجوی هیجانات زندگی هستید .باید توجه داشته باشید که رنگ صورتی بسیار بی روح است.