اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ایران قدیمی ترین كشور دنیا

مجموعه : دانستنی ها
ایران قدیمی ترین كشور دنیا
قسمتی از توضیحات را با گوگل ترجمه كردیم:

اولین ایالتی که شامل تمام غرب ایران بود توسط Proto – ایلامی با سرمایه خود در شوش و انشان به طول انجامید که از سراسر 3200 (پیش از میلاد تا 2700 پیش از میلاد) بود و نفوذ قابل توجهی در تاریخ سلسله های ایرانی بعد از تاسیس ، آنها توسط ایلام مورد بررسی قرار گرفتند (پیش از میلاد) 2700 – 550 (پیش از میلاد) و هند و اروپایی مادها که ایجاد امپراتوری 1 ایران که احاطه تمام ایران به طول انجامید و 728-550 پیش از میلاد ، کورش بزرگ ، اولین فارسی امپراتوری ، امپراتوری هخامنشی در 550 پیش از میلاد تاسیس شد (هخامنشیان انشان برای حکمرانی می کرد حدود یک قرن قبل از آن).

 
هخامنشیان فتح تمدن بین النهرین همسایه شد و superstate 1 جهان ، کشش را از یونان به هند است. ایران بود توسط یونانیان تحت اسکندر بزرگ ، عرب خلافت اسلامی و امپراتوری مغول با reunifications متعاقب آن پس از فتح. آخرین الحاق ایران در 1501 توسط سلسله صفویه اتفاق افتاده است. ایران بود که در غرب ایران به عنوان تا 1935 مارس 21 ارجاع شده بود که آن را رسما به رسمیت شناخته شده ایران است که نام محلی است.
 
مدرن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11 فوریه تاسیس شد ، پس از انقلاب 1979 سرنگونی سلسله پهلوی بوده است. ایران تا به حال حدود مرزهای جغرافیایی از همان آغاز به کار خود بوده و با استفاده از فارسی به عنوان زبان رسمی در ایران علاوه بر تقویم به عنوان تقویم رسمی و نیز نام ایران را از کشور شاهنشاهی

در قرن پنجم پیش از میلاد) ، داریوش بزرگ از سلسله هخامنشی به نام خلیج فارسی "Draya ؛ tya ؛ haca ؛ پارسا : Aitiy" ، به معنی "دریا می رود که از زبان فارسی است". در این دوران ، برخی از نویسندگان یونانی نیز نامیده می شود آن را "Persikonkaitas" ، به معنای خلیج فارس فارسی. Claudius Ptolemaues ، جشن گرکو مصر ریاضی دان / منجم در قرن دوم آن را "سینوس Persicus" و یا خلیج فارس فارسی.

 
در قرن اول پس از میلاد ، Quintus Curticus روفوس ، مورخ رومی ، تعیین شده آن را "Persico دلو" — دریای فارسی است. Flavius Arrianus ، دیگر مورخ یونانی ، نام آن را "Persiconkaitas" فارسی (خلیج فارس). در طول سلسله ساسانیان و زمان حضرت محمد و خلفای 4 ، همواره مورد استفاده قرار گرفت نام "فارسی دریا".
 
توسط این Ummayyads و Abbassids ادامه داشت ، در حالی که در طول عثمانی استفاده یا "فارسی خلیج فارس" یا "فارسی دریا". در جلسه سازمان ملل متحد بیست و سوم مارس تا آوریل سال 2006 ، نام "خلیج فارس فارسی" دوباره به عنوان اصطلاح قانونی و رسمی تایید شد توسط یکی از اعضای سازمان ملل متحد استفاده شود.