اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه

عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه
یه گزارش ایران ناز: سوزان درامن، هنرمند هلندی، با صبر و حوصله و دقت فراوان کارهای هنری بزرگی با استفاده از آینه و شیشه رنگی روی کف زمین خلق می کند که بیننده را مسحور می کند. او تک تک آینه ها، کریستال ها، سنگ های تزئینی و شیشه های رنگی را با دقت کنار هم می چیند و در مجموع چیزی می آفریند که بیشتر شبیه تصاویری است که در لوله شکل نما (کالیدوسکوپ) می بینیم. طرح های فرکتال مانند در هر اثر او شبیه به نوعی فرش سه بعدی موقتی است که فضا را با بازتاب نور به تمام جهات متفاوت می کند.
 
عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه
 
عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه
 
عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه
 
عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه
 
عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه
 
عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه
 
عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه
 
عکس هایی از شاهکار هنری با شیشه و آینه