وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ورزش راگبی را با فوتبال آمریکایی اشتباه نگیرید!!

ورزش راگبی را با فوتبال آمریکایی اشتباه نگیرید!!
شاید شما هم جزء کسانی باشید که رشته ی راگبی را با فوتبال آمریکایی اشتباه گرفته اید و این 2 رشته را یکسان بدانید، در حالی که راگبی با فوتبال آمریکایی تفاوت های بسیاری دارد. رشته ی فوتبال آمریکایی رشته ی بسیار خشن بوده که بازیکن اجازه ی ضربه زدن به بازیکن صاحب توپ و سایر بازیکنان را دارد. و حتی ضربه ی وارده بر یک بازیکن در فوتبال آمریکایی بالای 2000Kgاست و به همین دلیل بازیکنان فوتبال آمریکایی دارای حفاظ صورت و بدن می باشند.

این در حالی است که در ورزش راگبی ضربه ی وارده بر بازیکن در شدیدترین حالت نزدیک به 700Kgمی باشد. ورزشکاران این رشته تنها دارای یک حفاظ ابری در زیر پیراهن خود و در بعضی موارد کلاه مخصوص راگبی هستند و به این دلیل که ضربات و نحوه ی قوانین در راگبی به صورتی است که کمترین آسیب دیدگی در این رشته صورت می گیرد. بر خلاف فوتبال آمریکایی که بازیکن آزاد است به راحتی ضرباتی به سر بازیکن حریف وارد می کند در راگبی در صورتی که بازیکن ضربه ای به سر بازیکن حریف، وارد سازد مستقیما از زمین اخراج می شوند.

در فوتبال آمریکایی بازیکن می تواند تمامی بازیکنان (بازیکن صاحب توپ و بازیکن آزاد) مورد هجوم قرار دهد این در حالی است که در راگبی بازیکنان تنها می توانند بازیکنی را که صاحب توپ است، تکل (گرفتن بازیکن صاحب توپ با، دو دست و بر زمین انداختن آن بازیکن) نماید