وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

به دنیا امد گوساله بدئن سر (عکس)

مسئول اداره بررسی های دامپزشکی جنوب کرمان از تولد گوساله ای بدون سر در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی جیرفت خبر داد.

نسیم دریجانی با اشاره به تولد گوساله ای بدون سر در جیرفت اظهار داشت: این گوساله تنها یک چشم داشته و فاقد بینی و دهان بود و به همین علت پنج دقیقه بعد از تولد تلف شد.

وی گفت: مادر این گوساله بدون سر سال گذشته نیز گوساله ای کور را به دنیا آورد که هم اکنون زنده است.

این مسئول اظهار داشت: مصرف گیاهان آلوده به تراتوژن ها(عواملی که باعث تغییرات ژنتیکی می شوند)، ایجاد تغییراتی در جیره دام و مصرف ناخواسته گیاهان سمی از جمله عواملی هستند که می توانند باعث ناقص الخلقه شدن جنین شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این گاو سال گذشته نیز یک گوساله کور را به دنیا آورده احتمالا علت اصلی این مشکل برمی گردد به وجود یک مشکلی ژنتیکی در شجره همان گاو، زیرا اگر غیر از این حیوان در مابقی حیواناتی که در آن محل نگهداری می شوند چنین عوارضی مشاهده می کردیم باید دنبال عوامل محیطی می بودیم که کل جمعیت دامی را تحت تاثیر قرار داده باشد.

دریجانی ادامه داد: اما در این مورد که ناقص الخلقگی به صورت اسپرادیک( تک گیر) گزارش شده مسئله به وجود یک سابقه ژنتیکی معیوب در والد نر یا ماده و یا در شجره خانواده برمی گردد و یا ممکن است یک عامل ناشناخته محیطی وجود داشته باشد که این دام نسبت به سایر حیوانات  به آن حساس تر باشد.

این مسئول تصریح کرد: دو علت عمده می توانیم برای ناقص الخلقه شدن دام در نظر بگیریم که یکی وجود یک ژن معیوب در آن شجره است که می توان این احتمال را  از طریق سایر اعضای آن شجره بررسی کرد.
به گزارش مهر،وی ادامه  داد: گاهی نیز ممکن است در سابقه شجرنامه خانوادگی دام ناقص الخلقه هیچ عارضه قابل گزارشی دیده نشود اما وجود یه جهش ژنتیکی به خاطر عوامل محیطی باعث ایجاد چنین بد ریختی های جنینی شده باشد.


 به دنیا امد گوساله بدئن سر (عکس)