اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بالا رفتن سن ازدواج به‌عنوان یک آسیب اجتماعی

مجموعه : سبک زندگی
بالا رفتن سن ازدواج به‌عنوان یک آسیب اجتماعی
وقتی فرد از لحاظ جنسی و عقلی به سن ازدواج رسید در چنین شرایطی تاخیر در ازدواج باعث مجموعه‌ای از اختلالات روحی و رفتاری می‌شود. همین وسواس رفتاری باعث اختلال در انجام امور شغلی فرد می‌‌شود.آسیب دیگر در بحث بالا رفتن سن ازدواج آن است که فرد درصدد بر می‌آید تا نیازهای خود را از طریق غیر اجتماع‌ پسند ارضا کند،
 
مانند مزاحمت‌های خیابانی و روابط خارج از عرف و شرع در قالب دوستی که از مصادیق این معضل است؛ یا بسیاری از خشونت‌های اجتماعی و همچنین خودکشی‌ها ریشه در عدم‌ ارضای نیازهای روحی و روانی در سایه ازدواج دارد.پرخاشگری‌ها هم نوعی از اختلالاتی هستند که از همین موضوع ناشی می‌شوند.

_ تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران و همچنین گسترش رسانه‌های ارتباطات جمعی باعث شده جامعه تا حدودی یکدستی فرهنگی خود را از دست بدهد که این یکی از تبعات طبیعی دوران مدرنیته است. این امر موجب شده که جوانان در انتخاب فردی که با معیارهای فکری و اخلاقی‌شان همخوانی داشته باشد دچار مشکل یا نوعی وسواس شوند که این خود یکی از عوامل به‌تاخیر افتادن سن ازدواج است. شما این بحث را چگونه تحلیل می‌کنید؟


جامعه‌شناسان از معضلی به نام جابه‌جایی فرهنگی سخن می‌گویند و آن هنگامی است که عنصر بیگانه‌ای درون فرهنگ نفوذ کند که با سایر عناصر آن سنخیت ندارد. این امر باعث نوعی تضاد می‌شود. مثلا وقتی جوانی از الگوهای بیرون از جامعه تقلید می‌کند در جامعه خود با عدم‌ پذیرش مواجه می‌شود. این احساس باعث سرخوردگی و ناراحتی در فرد می‌شود. ما باید جوانان را متقاعد کنیم که در فرهنگ خودی جویای هویت باشند نه فرهنگ بیگانه. در این صورت ما می‌توانیم با اشاعه این فرهنگ جوانان را در انتخاب کمک کنیم که بسیار تاثیر گذار است.