اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بارانی ترین پیامک های سال

بارانی ترین پیامک های سال
از لحظه ای که چشم باز میکنم
کار شروع میشود
نظارت و برسی کیفیت تک تک اعضای بدن
قلب … چشم … گوش …
مبادا ذره ای
از عاشق تو بودن منحرف شده باشند . . . !

همه دردم این بود
عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست
همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند

به عمل شکستی و به دل بستی کدامین عشق؟
نگو که ان ** خدا خدا میگفت کلاه بر سر میکرد

در دلم ارزوئ امدنت میمیرد
رفته ای اینک،اما آیا
باز بر می گردی؟
چه تمنای محال
خنده ام می گیرد!!!

سلامى کن …!
به خداحافظیت قسم دلم برایت تنگ شده…..

دلم را اشتباهى بردى…..
فراموش کن….!
حتى براى دادنش هم برنگرد…..
……از آن هم گذشتم……!!!

همین مسیر را مستقیم بروى میرسى به دوراهى,یک راه به من ختم میشود,آن دیگرى به ختم من!!!

میگن هیچ عشقی تودنیا مث عشق اولین نیست
نمیگم قبول ندارم ولی عشقی بعدازاین نیست
میگن عاشقی دروغه کاشکی عاشقی دروغ بود
کاش میشد بگم که رفتی جای پاتم رو زمین نیست
میگن هرکسی تودنیا نیمه ی گمشده داره
چی بوده گناه من که مث تو روی زمین نیست..

امشب به رسم عاشقی یادی زیاران میکنم،درغربتی تاریکو سرد ازغم حکایت میکنم امشب وجودم خسته است ازسردی دلهای سرد،آیا تو هم در یاد من هستی دراین شب های
سرد؟

تمام دارایی های من رنجی است که ازدوری تومیکشم

در این دنیا عشق رنگی ندارد
مگر این که حضور من و تو
ان را رنگین نماید…

نشستم پای مشروب ! گفتن بخور و بگو به سلامتیه کسی که دوسش دارم
پیک رو به لبم نزدیک کردم و گفتم به سلامتی اونیکه از وجودش نفس میکشم
گفتند نخوردی؟
گفتم سلامتیش رو تو پاکی میخوام نه تو مستی

دلم یک شب تنهایی میخواد
با یه عالمه “تو”
و …
تموم گوشه کنارهای آغوشت !!!

کنارهای آغوشت !!!