وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شما کدامیک از این خانم ها را انتخاب میکنید؟! (طنز)

شما کدامیک از این خانم ها را انتخاب میکنید؟! (طنز)
یکی از تصمیمات مهم زندگی تصمیم گیری در مورد انتخاب همسر هست .. که البته بعضی ها زیاد سخت گیر هستند و این سخت گیری کار دست این افراد خواهد داد.
این زشته ..اون بده .. لاغره .. بلنده .. کوتاه و فلان
یا بهتر بگم : چطور میشه یه مرد تنها میمیره
 
شما کدامیک از این خانم ها را انتخاب میکنید؟! (طنز)