وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

 داماد خوشگله !؟

دوس دارین به غلامی قبولش کنین !؟

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

واقعا خوشا به حالشون

ما که میرفتیم سلمونی یه آقایی با سه متر سیبیل بود

که یه تخته میذاشت رو صندلی ما میشستیم روش !

از ترس اینکه یارو نخورتمون ساکت بودیم 😐

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

چاکر همتونم دربست !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

سگ بدبخت اگر بدونه چه بلایی سرش اوردن خودکشی میکنه !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

قدرت تلنبه در داشته باشین 😀

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

این چینی مینیا همینجوریش دوقلو خدایی هستن

حالا اینا که دیگه واقعا چار قلو شدن دیگه یه مصیبتیه !

تنها راه تفکیک همین بوده ظاهرا :))

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

میدونم خودتونم فهمیدین که اینجا خوابگاه دانشجوییه !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

ای جانم ^-^

چه کیفی میکنن باهم

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

امان از این آدما

خیلی رو اعصابن 😐

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

آخییییییییییییییییی ^-^

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

ابتکار جالب و باحال !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

کاندیدای بهترین پدر سال !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

شرح در عکس !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

اینم یه مدل ابتکاره بچه الکی پستونک مک نمیزنه !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

طفلکی اینم دل داره خب !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

خدایی عین واقعیته !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

آقایون معلما استادا دبیرا یاد بگیرین !

به این میگن معلم !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

راهنمایی هم کرده قشنگ !

عکس طنز

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

یکی از ابزار دلبری ^-^

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

شرح در تصویر !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

یکم دقت کنید پیداش میکنین !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

جنگل ارواح گونه

تصویری از چشم انسان !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

فوتبال دستی شیرازی !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

نکته رو گرفتی !؟

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

هرکی گفته اینا جاسوسن بیخود کرده !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

الهی بمیرم من 😐

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه

ول کن تا ولت کنم !

تصاویری از عکس نوشته های طنز و بامزه