معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

 

در این مطلب از ایران ناز قصد داریم یکی از آبشارهای زیبای کشورمان را به شما معرفی کنیم.

 

آبشار نورالی در استان خراسان رضوی واقع است. این آبشار در منطقه زیبای النگ حیدری در ارتفاعات هزار مسجد در نزدیکی کوه گوش اسبی و نورالی واقع است. نورعلی که به گویش محلی آن را« نورالی» می گویند قله ای از رشته کوه هزار مسجد است. برای دسترسی به این آبشار به طرف شهرستان لایین نو حرکت کنید. سپس از لایین به روستای چهار راه بروید. روستای چهارراه آخرین روستا در این مسیر است. در فصل زمستان برای دسترسی به این روستا نیاز به خودرو کمک دار است. از این نقطه به بعد پیاده تا منطقه عرب چاه حرکت کنید. این محل بواسطه داشتن چشمه و اتاق خالی محل مناسبی برای شب مانی است. مسیر چهارراه تا عرب چاه از مسیر رودخانه عبور میکند.

 

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

آبشار نورالی در استان خراسان رضوی واقع است

 

هزار مسجد، این رشته کوه از شمال غربی به سمت جنوب غربی و در ادامه آن رشته کوه مزداوند (مزدوران) به ارتفاع ۱۲۰۰ متر، قره داغ به ارتفاع ۱۶۵۰ متر، کپه داغ و بالخان ترکمنستان کشیده شده‌است. بخشی از کوه‌های هزارمسجد را کپه داغ می‌نامند. در امتداد جاده درگز – قوچان، رشته کوه به نام الله اکبر خوانده می‌شود.ارتفاع قله اصلی هزار مسجد ۳۰۰۰ متر است.

 

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

آبشار نورالی در منطقه النگ حیدری در ارتفاعات هزار مسجد در نزدیکی کوه گوش اسبی قرار دارد

 

در دامنه شمالی این رشته کوه، منطقه کلات نادری قرار گرفته و در کوهپایه‌های این کوهستان، دشت قره قوم ترکمنستان و در شما شرق آن مشهد قرار دارد. امتدادرشته کوه هزار مسجد در جنوب منطقه سرخس، از تپه‌های تشکیل شده‌است که ارتفاع آن از ۸۰۰ متر تجاوز نمی‌کند. رودخانه هریرود که در اینجا تجن نام دارد و مرز ایران و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد، شکافی را در این تپه‌ها باز می‌کند و ارتفاع این تپه ها۲۵۰ متر است.

 

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

آبشار نورالی در ارتفاعات هزار مسجد

 

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

تصاویر آبشار نورالی

 

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

آبشار نورالی در استان خراسان رضوی

 

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)

عکس آبشار نورالی

 

معرفی آبشار گردشگری نورالی در رشته کوه هزار مسجد (تصاویر)