اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مردیکه 20 سال در لباس زنانه مخفی است (عکس)

مردیکه 20 سال در لباس زنانه مخفی است (عکس)

مردیکه 20 سال در لباس زنانه مخفی است (عکس)

 

کاره این مرد شاید در نظر خیلی ها ستودنی باشد این همه از خودگذشتگی برای مادرش ..یک مرد زن شده است تا مادرش را از بیماری روانی نجات دهد .یک مرد چینی بیست سال است که لباس خواهرش مرده اش را بر تن می کنند تا به این روش مادر بیمارش را برای تحمل از دست دادن دخترش یاری کند.مردی که نامش منتشر نشده است با انتشار کلیپ کوتاهی از خود در مورد اینکه سالهاست لباس زنانه شبیه لباس خواهر فوت شده اش را می پوشد گفت.

 

مردیکه 20 سال در لباس زنانه مخفی است (عکس)

 

این مرد چینی ماجرای خود را اینگونه آغاز کرد که :سالها پیش خواهرم را از دست دادم مادر پیرم به دلیل غم از دست دادن دخترش دچار افسردگی شده بود و در حال ابتلا به مشکلات روانی بود تا اینکه تصمیم گرفتند راهی برای درمان او پیش بگیرمبرای همین تصمیم گرفتم جای خالی خواهرم را برای او پر کنم و از همان روز لباس زنانه بر تن کردم. این مرد چینی که هنوز ازدواج نکرده است بدون توجه به نظرات دیگران این سبک لباس را برتن می کند تا مادرش را بازهم خوشحال ببیند.

 

مردیکه 20 سال در لباس زنانه مخفی است (عکس)

 

او در ادامه می گوید:این کار را برای مادرم انجام می دهم و از آن به هیچ وجه ناراحت نیستم ، هرکس به نظرش این رفتار عجیب است خیلی راحت می تواند به من و پوششم نگاه نکند.در بخشی از فیلم پیرزن با دست به مرد چینی اشاره می کند و می گوید این دختر من است.داستان این مرد چینی و کلیپ منتشر شده از او در کمتر از چند روز 4.5 میلیون بار در کشور چین بازدید خورد و نظرات و پیام های مثبتی دریافت کرد.

 

مردیکه 20 سال در لباس زنانه مخفی است (عکس)