اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تبعات انفجار بمب در آکادمی گوگوش !! (عکس)

تبعات انفجار بمب در آکادمی گوگوش !! (عکس)

گرچه پیشترها بسیاری از تقلب در آکادمی گوگوش خبرداده و روند کار نیز بر تردیدها در این خصوص افزوده بود اما گاف ناخواسته سایت من و تو دیگر مجالی برای دفاع نگذاشت، بررسی این تقلب همه چیز را مشخص تر می سازد.   

در آکادمی امسال برای هر شرکت کننده یک شماره مخصوص قرار داده شد تا طبق ادعای شبکه، رای های مردم راحت تر به شرکت کننده های مورد نظرشان برسد.

بعد از گذشت اولین قسمت رای گیری و عدم استقبال بینندگان در این نظر سنجی، شبکه من و تو مجبور شد اعلام کند که هر بیننده نه تنها به یک نفر بلکه به هر تعداد از شرکت کننده ها که دوست دارد می تواند رأی دهد.

 بکارگیری این پروسه از سوی شبکه من و تو بدین معنا بود که هر رقمی از سوی شبکه به عنوان تعداد شرکت کنندگان نظرسنجی اعلام شود هیچ وقت نمی شود میزان درستی از تعداد بینندگان برنامه آکادمی ارائه داد چرا که ممکن است یک نفر به تنهایی دهها یا صدها رأی داده باشد و رقم اعلام شده فقط مربوط به تعداد اندکی باشد.

 این مساله نشان می دهد نظرسنجی در آکادمی صرفا نمادین بوده و فقط برای تبلیغات روی شرکت گسترده مخاطبین و گرم کردن تنور رو به خاموشی این برنامه می باشد.

 

تبعات انفجار بمب در آکادمی گوگوش !! (عکس)

تبعات انفجار بمب در آکادمی گوگوش !! (عکس)

تبعات انفجار بمب در آکادمی گوگوش !! (عکس)