اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قابل توجه آقایان : چگونه زن ذلیل خوبی باشیم!! (طنز)

قابل توجه آقایان : چگونه زن ذلیل خوبی باشیم!! (طنز)
برای اینکه زن ذلیل خوبی باشیم کافی است به 15 قانون زیر که ساخته و پرداخته ذهن زنان است توجه نموده و آنها را به دقت رعایت کنیم:
1- زن همیشه قوانین را وضع نموده و تصویب کند.
2- قوانین ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
3- امکان ندارد مردی تمام قوانین را بداند.
4- چنانچه زن شک ببرد که مرد تمام یا برخی از قوانین را می‌داند، می‌تواند بلافاصله قوانین را تغییر دهد.
5- زن هرگز اشتباه نمی‌کند.
6- چنانچه به نظر آید که زن در اشتباه است، علت آن است که مرد حرفی بیجا و اشتباه بر زبان آورده یا کاری اشتباه کرده که باعث سوء تفاهمی آشکار و در نتیجه، اشتباه زن شده است.
7- چنانچه مورد بالا اتفاق افتاد، مرد باید بلافاصله معذرت بخواهد، چرا که او باعث سوء تفاهم شده است زن می‌تواند هر زمان که اراده کند، تصمیم خود را عوض کند.
8- مرد هرگز نباید بدون رضایت صریح زن، تصمیم خود را عوض کند.
9- زن حق دارد در هر زمان عصبانی یا مشوش باشد.
10- مرد باید در تمامی اوقات آرام باشد، مگر اینکه زن از او بخواهد عصبانی شود.
11- زن ممکن است از مرد بخواهد که عصبانی باشد یا عصبانی نباشد، اما تحت هیچ شرایطی نباید او را از نیت خود آگاه سازد.
12- مرد مکلف است، در تمامی اوقات ذهن زن را بخواند.
13- در تمامی اوقات و در هر زمان و مکان آنچه مهم است این است که منظور زن چه بود، نه اینکه چه گفت.
تبصره : چنانچه مرد هر زمان که تصور میکند درست میگوید کافی است به بند 5 مراجعه نماید.