وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا
عکس هایی از  مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا
 
 
طبیعت و پیاده روی در آن یک موهبت بزرگ است بنابراین عکاسی از آن هم یکی از اشتیاقات درونی من است. من این عکس ها را در ماراموس (شهرستان کوچکی در ترانسیلوانیا) انداخته ام.

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا

 

 این مناظر بی سروصدا و آرام هستند. سبک من، عکاسی از مناظر سنتی نام دارد. من عکاسی در نور صبح و عصر رو برای تاثیر دراماتیک نور دوست دارم.

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا

 

 ساعت 5 صبح بیدار میشم یک نقطه را برای عکاسی از یک منظره فوق العاده درنظر می گیرم و منتظر می مونم تا نوری که میخوام فرا برسه.

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا

 

 این عکس های فوق العاده با نقاشی و ماکت اشتباه گرفته میشن.

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا

 

 

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا

 

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا

 

مناظر خیره کننده از طبیعت ترانسیلوانیا