عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نقاشی های کشیده شده بسیار زیبا با خودکار

نقاشی های کشیده شده بسیار زیبا با خودکار
ایران ناز: تصویر گر Helena Hauss مستقر در پاریس تصاویری رنگارنگ و زیبا با مداد رنگی و خودکار به وجود آورده است.او این تصاویر را با همه جزئیات و ویژگی های داخل عکس بروی کاغذ طراحی نموده است.
 

نقاشی های کشیده شده بسیار زیبا با خودکار

نقاشی های کشیده شده بسیار زیبا با خودکار

نقاشی های کشیده شده بسیار زیبا با خودکار

نقاشی های زیبایی که با خودکار کشیده شده !

نقاشی های کشیده شده بسیار زیبا با خودکار

نقاشی های کشیده شده بسیار زیبا با خودکار

نقاشی های کشیده شده بسیار زیبا با خودکار