وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

10 دلیل نگران نبودن (طنز با حال اجتماعی)

10 دلیل نگران نبودن (طنز با حال اجتماعی)

در این بخش یک طنز اجتماعی و جالب را در نظر گرفته ایم.

 

مجيد دواچي در روزنامه قانون نوشت:

شوراي امنيت به اتفاق آرا قطعنامه ٢٢٣١ را تصويب و توافق هسته‌اي وين را تاييد كرد .

 

لازم است به مو شكافي ابعاد پنهاني اين قطعنامه مهم بپردازيم :

 

١) دو رقم سمت راست قطعنامه، يعني «٣١» اشاره به سي و يكم تير ماه تاريخ تصويب قطعنامه دارد .

 

٢ ) حاصل ضرب دو رقم سمت چپ قطعنامه، يعني ٢×٢=٤ اشاره به تير ماه يعني چهارمين ماه سال، دارد .

 

٣) مساوي بودن مجموع رقم‌هاي سمت راست و چپ قطعنامه يعني ٢+٢=٣+١ نشان بازي برد – برد دو طرف مذاكره است .

 

٤) مجموع سه رقم سمت چپ قطعنامه يعني ٢+٢+٣=٧ اشاره به خارج شدن ايران از فصل هفتم منشور سازمان ملل دارد .

 

٥) مجموع سه رقم سمت چپ قطعنامه يعني ٢+٢+٣=٧ اشاره به لغو هفت قطعنامه قبلي شوراي امنيت عليه ايران دارد.

 

٦) سومين رقم سمت چپ قطعنامه ، ٣ بوده كه نشان درگير بودن سه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين قضيه دارد. يعني خاوير سولانا، كاترين اشتون و فدريكا موگريني.

 

٧) مجموع رقم‌هاي دوم و سوم قطعنامه يعني ٢+٣=٥ نشان پنج عضو دايم شوراي امنيت است.

 

٨) مجموع سه رقم سمت راست قطعنامه يعني ٢+٣+١=٦ برابر با  ٥+١ و نشانه تعداد كشورهاي يك طرف مذاكره است.

 

٩ ) رقم سمت راست قطعنامه يعني ١ نشان طرف ديگر مذاكرات يعني ايران  است .

 

١٠) حاصل ضرب رقم‌هاي قطعنامه يعني ٢×٢×٣×١=١٢ نشان 12 ماه سال و دائمي بودن لغو تحريم‌ها  است.

آيا اين 10 دليل كافي نيست كه دلنگرانان ايمان آورده و دست از مخالفت با توافق هسته‌اي بردارند!؟!‌