وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

آکواریوم عجیب یخی در کسنوما در ژاپن (عکس)

آکواریوم عجیب یخی در کسنوما در ژاپن (عکس)

ایران ناز: آکواریوم یخ زده یا “کوری نو سویی زو کوکان” در شهر کسوناما در شمال شرقی ژاپن، 450 گونه ی مختلف از موجودات دریایی را در خود جا داده است. این آکواریوم با ستون های یخی بزرگ و نورهای آبی تزئین شده است.

 

 

آکواریوم عجیب یخی در کسنوما در ژاپن (عکس)

 

آکواریوم عجیب یخی در کسنوما در ژاپن (عکس)

 

آکواریوم عجیب یخی در کسنوما در ژاپن (عکس)

 

آکواریوم عجیب یخی در کسنوما در ژاپن (عکس)

 

آکواریوم عجیب یخی در کسنوما در ژاپن (عکس)