تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

 هر کشوری زیبایی، مناظر و چشم اندازهای منحصربفرد خود را دارد، مناظری که در قاب تصویر، جلوه‌ای چند برابر یافته و آتش اشتیاق مشاهده‌شان از نزدیک را، شعله‌ورتر می‌کنند. این  ویژگی در عکس‌های جذابی که کوهستان جادویی لهستان گرفته شده است مشهود است. 

 

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

آزادی

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

بهار در تَترا

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

 ویه‌کی استاپولسکی، Wielki Staw polski

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  Morskie Oko، مورسکه اوکو

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  تَترای جادویی

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  صبحی دل‌انگیز در مورسکه اوکو

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  سرد و گرم

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  Lapszanka

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

 Milk

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  Sokolica

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  غروب در تَترا

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  گِوونت و کاسپرویی ویِرخ، Giewont and Kasprovy Wierch

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

منظره‌ای از کوهستان تَترا از پینینه

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  دولینا، Dolina

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

  Krywan

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

شعاع‌های طلایی

 

تصاویری دل انگیز از کوهستان جادویی لهستان

امیدوارم از سفر به جنوب لهستان لذت برده باشید.