اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

راهکارهای بهتر شدن حالتان

مجموعه : سبک زندگی
راهکارهای بهتر شدن حالتان
1 – وانمود کنید که هیچ اتفاقی نیفتاده و به عبارتی همه چیز آرام است خودتان را ریلکس نشان دهید.

2 – از سیستم و مانیتور برای مدتی دور شوید تا آرامش پیدا کنید

3 – فکر کنید همین فردا می میرید تا از فرصت باقی مانده بهتر استفاده کنید

4 – مثل تازه کارها رفتار کنید تا همه چیز برایتان جذابیت پیدا کند

5 – فهرست برنامه هایتان را پاره کنید تا دست و پایتان در انجام وظایف روزانه بسته نشود

6 – یک سری ویژگی ها و کیفیت ها مثل نظم را دستکاری کنید تا تنوع برایتان ایجاد شود

7 – فعالیت های ورزشی و انرژی تخلیه کن مثل یوگا و رقص را بعد از کار بگنجانید

8 – آنقدرها جدی نباشید که نتوانید از خود انعطاف نشان دهید

9 – کارهایی را انجام دهید که روشنتان می کند و روحیه تان را تغییر می دهد

10 – سعی کنید عشق و علاقه بیشتری به کار و محیط کاریتان تزریق کنید و نشان دهید

11 – کوتاه ترین، هوشمندانه ترین و ساده ترین راه را برای انجام کارتان بیابید

این روش ها را امتحان کنید، ضرری ندارد…