اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ویژگی های افرادی که قدرت نه گفتن ندارند

مجموعه : سبک زندگی
ویژگی های افرادی که قدرت نه گفتن ندارند

حکیمه آقایی با اشاره به لزوم استفاده از الگوی ارتباطی مناسب اظهار داشت: افراد از طریق 4 الگو به مقابله با فشارهای زندگی می‌پردازند. این الگوها زمانی اتفاق می‌افتند که فرد در مقابل فشار عکس‌العمل نشان می‌دهد.

وی افزود: سازش کردن، سرزنش‌کردن، حساب‌کردن و گیج کردن 4 الگوی ارتباطی نامناسب است که بیشتر مردم از آنها استفاده می‌کنند.

این روانشناس بالینی تصریح کرد: فردی که احساسی محکم و ارزنده از شایستگی را در خود به وجود نیاورده و احترام به خود در او از بین رفته باشد به اصطلاح دیگ او خیلی زود به قلاب آویخته می‌شود.

وی ادامه داد: شخصی که کنش و واکنش نداشته باشد از کنش و واکنش دیگران برای تعریف از خود استفاده می‌کند.

این روانشناس بالینی اظهار داشت: چنین افرادی نسبت دادن صفاتی مانند بی‌تجربه را از سوی دیگران می‌پذیرند بدون اینکه در صدد آزمایش آن برآیند.معمولا کسانی که در مورد ارزش شخصی خود دچار شک و تردید می شوند به سادگی در این تله می‌افتند.

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: برخی تظاهرات فیزیولوژیکی مانند احساس پیچش در معده، سفتی عضلات،حبس شدن نفس در سینه و سرگیجه نتیجه چنین احساسی است.

وی افزود: در این حالت فرد تصور می‌کند که افراد به وجود او اهمیت نمی‌دهند و او فردی دوست‌داشتنی نیست.

آقایی تصریح کرد: معمولا این افراد دستپاچه، نگران و بی‌لیاقت خطاب می شوند در این حالت فکر و حس با یکدیگر متفاوت هستند.

وی ادامه داد:‌ اگر فرد به جای چنین شرایطی زندگی خود را در دست بگیرد و رک و راست انچه را که به آن فکر کرده و احساس می‌کند بر زبان آورد از رنج بیشتر و صدمات بدنی، عاطفی،اجتماعی و … جلوگیری می‌کند هرچند در این رابطه ممکن است کمی احساس ناراحتی کند.

این روانشناس بالینی افزود: هر زمان که صحبت می‌کنید تمام وجود شما صحبت می‌کند و صورت، صدا، بدن و عضلات نیز همراه کلمات دارای معنی می‌شوند.

این متخصص حوزه بهداشت روان با اشاره به پیام‌های دو سطحی گفت: پیام دو سطحی زمانی اتفاق می‌افتد که زبان گفتاری و زبان بدنی معنای متفاوتی داشته باشد.

وی ادامه داد: در واقع پیام دو سطحی زمانی رخ می‌دهد که فرد سطح ارزش خود را پایین گرفته و احساس کند که فرد بدی است از طرفی ترس از لطمه زدن به احساسات دیگران موجب شکل‌گیری پیام‌های دو سطحی می‌شود.

آقایی افزود: ترس از واکنش متقابل نسبت به دیگران و بیم از قطع روابط و عدم اهمیت به خود یا طرف مقابل موجب ارسال پیام دوسطحی می شود که البته در تمام این موارد فرد از ارسال پیام دوسطحی ناآگاه است.

این روانشناس بالینی گفت: نمونه‌ای از ارسال پیام دوسطحی زمانی است که فرد در پاسخ به احوالپرسی دیگران با لبخند می‌گوید حالش بد است.

وی افزود: سطح روابط و آنچه در هر زمان بین دو نفر می‌گذرد بیش از چیزی است که در ظاهر امر دیده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ بهتر است افراد از الگوی ارتباطی هم‌تراز استفاده کنند و از الگوهای سازش‌گر، سرزنش‌گر، حسابگر و گیج کردن بپرهیزند. افراد سازش‌گر قدرت «نه گفتن» را ندارند. سرزنش‌گرها حق به جانب هستند، افرادی که از الگوی حساب کردن استفاده می‌کنند سعی در استفاده از کلمات بزرگ برای حس ارزش خود دارند. گیج کردن نیز الگوی ارتباطی افرادی است که طوری رفتار می‌کنند که انگار تهدیدی وجود ندارد.