طنز باحال دانشکده پزشکی

طنز باحال  دانشکده پزشکی
در اولین ساعت درس کلاس تشریح و کالبد شکافی* دانشکده پزشکی* دانشگاه تهران استاد به دانشجویان سال اول میگوید: به شما تبریک میگویم که در کنکور قبول شده و الان رسما دانشجوی پزشکی* هستید. ولی* برای فارغ التحصیل شدن و پزشک شدن هم باید "دقت عمل" داشته باشید و هم "رقت عمل". همه شما باید این کار که من الان می*کنم راا انجام بدهید اگر نه به درد این رشته نمیخورید و اخراج هسید!
 
سپس یک جسد وارد کلاس می*کند و ناگهان انگشتش را تا ته در ماتحت جسد فرو می*کند میگذارد توی دهانش و میمکد. و میگوید حالا شما هم باید همین کار را بکنید!! دانشجوها شوکه میشوند واعتراض میکنند ولی* استادمیگوید الا و بلا باید بکنید وگرنه اخراج هستید. چند تا دخترها غش میکنند، پسرها بالا میاورند، ولی* با هر بدبختی هست همه دانشجوها آخرش انگشت در ماتحت جسد میکنند و میگذارند در دهنشان و میمکند.

استاد میگوید: هان. شما همه رقت عمل تان خوب بود ولی* دقت عمل نداشتید. شما همگی* انگشت اشاره را در ماتحت کردید و مکیدید ولی* من انگشت اشاره را در ماتحت کردم و انگشت وسط را مکیدم سعی* کنید بیشتر دقت کنید!

زمانى كه ما مدرسه مى رفتیم، یك نوع املاء بود به نام ‘املاء پاتخته اى’ ، در نوع خودش عذابى بود الیم! براى كسى كه پاى تخته مى رفت یه حسى داشت تو مایه هاى اعدام در ملاءعام.. و براى همكلاسى هاى تماشاچى چیزى بود مصداق تفریح سالم..چند روز پیش سرخیابون منتظر تاکسی بودم یه امبولانس قبرستون از بغلم رد شدرو شیشش نوشته بود :تاحالا فکر کردی اخرین مدل ماشینی که سوار میشی چیه؟!زورنزن مسافرخودمی

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب