اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

خریدن شوهر (طنز)

یك مركز خرید وجود داشت كه زنان میتوانستند به آنجا بروند و مردی را انتخاب كنند كه شوهر آنان باشد. این مركز پنج طبقه داشت و هرچه به طبقات بالاتر میرفتند خصوصیات مثبت مردان بیشتر میشد. اما اگر در طبقه ای دری را باز كنند باید از همان طبقه مردی را انتخاب كنند و اگر به طبقه بالاتر رفتند دیگر اجازه برگشت ندارند و هر شخص فقط یكبار میتواند از این مركز استفاده نماید.
روزی دو دختر كه با هم دوست بودند به این مركز رفتند تا شوهر مورد نظر خود را انتخاب كنند.
بر روی درب طبقه اول نوشته بود این مردان شغل و بچه های دوست داشتنی دارند. دختری كه این تابلو را خوانده بود گفت خب بهتر از بیكاری یا بچه نداشتن است!! ولی دوست دارم ببینم در طبقات بالا چه مواردی هست!!
در طبقه دوم نوشته بود این مردان شغلی با حقوق زیادو بچه های دوست داشتنی و چهره زیبا دارند. دختر گفت: هوووممم طبقه بالا چه جوریه؟؟؟
طبقه سوم نوشته بود این مردان شغلی با حقوق زیاد و بچه های دوست داشتنی و چهره های زیبا و در كار خانه نیز كمك می كنند.دختر گفت چقدر وسوسه انگیز برویم و طبقه بعدی را ببینیم.
در طبقه چهارم نوشته بود:این مردان شغلی با حقوق زیاد و بچه های دوست داشتنی و چهره های زیبا و در كار خانه كمك میكنند و در زندگی هدفهای عالی دارند.
آندو واقعا به وجد آمده بودند و دختر گفت: وای چقدر خوب چه چیز ممكن است در طبقه آخر باشد آندو از شوق زیادشروع به گریه كردند.
آنها به طبقه پنجم رفتند آنجا نوشته شده بود : این طبقه فقط برای این است كه ثابت كند زنان هیچوقت راضی شدنی نیستند. از این كه به مركز خرید ما آمدید متشكریم و روز خوبی را برای شما آرزومندیم.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز