اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ترك نكردن عادت‌های بد

ترك نكردن عادت‌های بد
مطالعات نشان می‌دهد كه هرچند عادات بد، ‌ریسك بالاتری دارند اما كسانی كه مرتكب این عادات می‌شوند به سختی می‌توانند آن را كنار بگذارند. و این به دلیل آن نیست كه این افراد از ریسك چنین اعمالی اطلاع
 
ندارند، آنها خبر دارند اما به نظر می‌رسد ما انسان‌ها موجوداتی هستیم كه تنها در لحظه زندگی می‌كنیم و فكر طولانی‌مدت نداریم. مطالعات جدید نشان می دهد كه رفتار در لحظه بشر از دورانی نشات می گیرد كه در آن تامین غذا و مسكن تنها برای همان لحظه مهم بوده است و انسان نخستین به دلیل مشكلاتی كه برای تامین معاش خود داشته چندان به فكر فردای خود نبوده است.
 
مسخره كردن دیگران


مطالعات نشان می‌دهد كه حداقل نصف بچه‌های دبیرستانی مسخره شدن توسط هم‌كلاسی‌هایشان را تجربه كرده‌اند. همچنین مطالعه‌یی كه در مدارس اروپایی روی بچه‌هایی كه در مدرسه مسخره می‌شدند، انجام شد نشان ‌داد كه آنها در عوض این رفتار در خانه،
 
خواهران و برادران خود را مسخره می‌كنند. مسخره شدن توسط دیگران در بسیاری از مواقع باعث خودكشی دانش‌آموزان یا خودداری از رفتن به مدرسه شده است. در هر حال جلوگیری از این رفتار توسط اولیای مدرسه یا والدین خیلی سخت است. چون بیشتر اوقات كودكی كه در مدرسه مسخره می‌شود، ‌اعتماد به نفس پایینی پیدا كرده و به دیگران درباره این موضوع اطلاع نمی‌دهد.

آسیب زدن به بدن به خاطر زیبایی


معیارهای زیبایی در طول زمان عوض شده‌اند اما بشر تقریبا همیشه به بدن خود برای زیبا شدن یا آماده شدن در جنگ آسیب می‌زده است. امروزه بسیاری از انسان‌ها تجربه خالكوبی، گذراندن حلقه از بینی یا حتی تحمل جراحی‌های زیبایی همراه با درد را از سر گذرانده‌اند. اما انسان‌ها حاضر به تحمل درد و سختی هستند به این دلیل كه توسط اعضای گروه‌های نزدیك به خود، ‌به عنوان فردی زیبا شناخته شوند.
 
مهم بودن معیارهای زیبایی در انتخاب شریك زندگی و تولیدمثل حتی در گذشته‌های دور بشر كه در آن بدن خود را زخمی می‌كرد نیز مشاهده شده است.