اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

داشتن آرامش در محل کار

داشتن آرامش در محل کار
فشار های که در محیط کار وارد می شود برای مثال کارهایی که در فوریت باید انجام دهید و یا هدفی که باعث ایجاد انگیزه در شما می شود ،می تواند کمک مثبتی برای موفقیت باشد و سطح فشار در کار کاهش می یابد .

فشار ممکن است در سطحی باشد که به شما هشدار دهد چیزی غلط است و شما کم کم دچار تنش شوید .اگر این تنش در طولانی مدت ادامه یابد ، به سلامت جسمی و روانی شما صدمه وارد می کند .
وقتی فشار در سرکار زیاد می شود باید یاد بگیرید چگونه آن را کنترل کنید .

تنش در محیط کار به واکنش فرد در برابر فشار روانی تنش می گویند .تنش می تواند مثبت و منفی باشد . اگر تنش مثبت باشد می تواند فرصتی برای نشان دادن خودتان باشد ، و یا این که شما کاری را در فوریت انجام دهید فراهم کند .
اگر تنش منفی باشد کارایی شما کاهش می یابد و قدرت انجام فعالیت ها کاهش می یابد ، هم چنین ممکن است تنش منفی باعث این شود که شما جهت رسیدن به آرامش از سیگار و مشروب استفاده کنید .

با ایجاد تنش در بدن چه تغییراتی ایجاد می شود ؟که در برابر تنش از خود نشان می دهید به واکنش جنگ و گریز معروف است ، زیرا این تغییرات بدن را آماده می کند که بتواند بجنگد و یا فرار کند .مفید یا مارپیچ نزولی؟کدام را انتخاب میکنید؟واکنش جنگ یا گریز برای انسان اولیه روش مفیدی بود . قادر به جنگ یا گریز بودن به خاطر ایمنی در مواقع فشار ، بقای او را تضمین می کرد و این چرخه ی مفیدی بود .


سعی کنید از این چرخه در محیط کاری تان استفاده کنید . شما به خاطر فشار کار احساس می کنید در معرض تهدید یا آسیب قرار گرفته اید ، واکنش جنگ یا گریز آغاز شده است ، بدنتان بسیار فعال می شود نه جنگ نه گریز کار زیادی برای دورنماهای شغلی تان انجام نمی دهد ، پس اسن کار را نمی کنید . شما در حال حاضر تحت فشار بیشتر از نظر جسمی هستید . شما به توجه نکردن به چرخه ی جنگ و گریز ادامه می دهید ، در نتیجه فشارها بیشتر می شود .شما به طور ناخواسته چرخه ی مفیدی را به مارپیچی نزولی تبدیل کرده اید