اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اشعار ادبی بسیار زیبا و دوست داشتنی

اشعار ادبی بسیار زیبا و دوست داشتنی
 مولای ما نمونه ی دیگر نداشته است
اعجاز خلقت است و برابر نداشته است
ودر دنیا همتایی نداشته است
………………………………………………………………
وقت طواف دور حرم فکر می کنم
این خانه بی دلیل ترک برنداشته است
………………………………………………………………………………….
دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی
آیینه ای برای پیمبر نداشته است
………………………………………………………………
سوگند می خورم که نبی شهر علم بود
شهری که جز علی در دیگر نداشته است
………………………………………………………………………………….
طوری ز چارچوب در قلعه کنده است…
انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است
………………………………………………………………
یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود
یا جبرِییل واژهء بهتر نداشته است
………………………………………………………………………………….
چون روز روشن است که در جهل گمشده است
هر کس که ختم نادعلی بر نداشته است
………………………………………………………………
این شعر استعاره ندارد برای او
تقصیر من که نیست برابر نداشته است