عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

فرمول ریاضی برای ساخت بهترین زندگی

مجموعه : سبک زندگی
فرمول ریاضی برای ساخت بهترین زندگی
((حقیقتی کوچک برای انانکه میخواهند زندگی خود را صد در صد سازند))

اگر

  A B C D E F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W XYZبرابر باشد با

 21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     ( دانش)KNOWLEDGE

K+N+O+W+L+E+D+G+E

11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

 (عشق)

LOVE

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

 (شانس)LUCKL

+U+C+K=

12+21+3+11=47%

 خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهم ترین باشند نه؟!!!

پس چه چیزی صد در صد رو میسازه؟؟؟

(پول)money?

M+o+n+e+y=

13+15+14+5+25=72%

هرمشکلی راه حلی دارد شاید فقط لازم است برای رسیدن به اوج 100% نگرشمان را عوض کنیم

 (نگرش)ATTITUDE

A+T+T+I+T+U+D+E

1+20+20+9+20+21+4+5=100%

نگرش همه چیز را عوض میکند نگرشت را عوض کن زندگیت عوض میشود

نظر شما در باره این مطلب چیه؟!!