عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

فرمول ریاضی برای ساخت بهترین زندگی

مجموعه : سبک زندگی
فرمول ریاضی برای ساخت بهترین زندگی
((حقیقتی کوچک برای انانکه میخواهند زندگی خود را صد در صد سازند))

اگر

  A B C D E F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W XYZبرابر باشد با

 21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     ( دانش)KNOWLEDGE

K+N+O+W+L+E+D+G+E

11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

 (عشق)

LOVE

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

 (شانس)LUCKL

+U+C+K=

12+21+3+11=47%

 خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهم ترین باشند نه؟!!!

پس چه چیزی صد در صد رو میسازه؟؟؟

(پول)money?

M+o+n+e+y=

13+15+14+5+25=72%

هرمشکلی راه حلی دارد شاید فقط لازم است برای رسیدن به اوج 100% نگرشمان را عوض کنیم

 (نگرش)ATTITUDE

A+T+T+I+T+U+D+E

1+20+20+9+20+21+4+5=100%

نگرش همه چیز را عوض میکند نگرشت را عوض کن زندگیت عوض میشود

نظر شما در باره این مطلب چیه؟!!