اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

كاكا ماشین اش را در مادرید انتخاب كرد

مجموعه : مجله خبری روز
شـایـعات منتشر شده در برزیل حاكی از آن اسـت كـه بـازیكن خط هافبك تیم ملی فوتبال بـرزیـل در حـاشـیـه دیـدارهـای مـقـدمـاتی جام جهانی مدل اتومبیل خود را در مادرید مشخص كرد.
وكـیـل رئـال مـادرید در امور بازیكنان تحت قـرارداد بـاشـگـاه در دیـداری كـوتـاه و بـه دور از چشـم خبرنگاران از كاكا خواسته مدل اتومبیل شخصی‌اش را در مادرید انتخاب كند.
ایـن رسـم قـدیمی از زمان ریاست فلورنتینو پــرز در 2 دوره قـبـلـی بـاب شـده و هـر بـازیكـن گران‌قیمت حق دارد جدا از مبلغ قرارداد، منزل مسكونی و مدل اتومبیل خود را نیز انتخاب كـنـد. شـواهـد مـنـتـشـر شده همگی از خرید كاكا توسط رئال مادرید خبر می‌دهند اما هنوز نـمـی‌شـود از عـقـد رسـمـی ایـن قـرارداد نـوشت. یك روزنامه محلی در برزیل از قول یكی از نزدیكان كاكا این خبر را افشا كرده است.انتشار این شایعه هیاهوی بسیاری میان هواداران میلان كه امیدوارند كاكا در این تیم ماندگار شود ایجاد كرده است .
 
 
پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز