اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

محاسبات بدون فرمول اكسل

اگر پس از انجام كارتان متوجه شدید كه باید تمامی اعداد یك ستون و یا یك محدوده را 3 درصد افزایش دهید و یا از همه اعداد ارزش ثابتی را كم كنید، دو راه خواهید داشت:

بیشتر كاربران اكسل از یك ستون كمكی با فرمول حدودی AA*1,03= استفاده می‌كنند كه بعد از آوردن ستون به اندازه مورد نیاز آن را به طرف پایین خواهند كشید. برای جایگزینی ارزش‌های كاملا عددی در فرمول باید ستون گفته شده پس از آوردنش كپی شده و توسط گزینه‌های Edit->Paste Special->Values بنا به ارزش عددی مورد نظر كمتر شود. پس از انجام كار اجازه دارید كه ستون خروجی را پاك كنید و اما راهی ساده‌تر:

در یك سلول خالی ارزش 1,03 را وارد كنید، با دكمه‌های – آن را كپی كنید، ستون مورد نظر را علامتگذاری كرده و سپس گزینه‌های Edit->Paste Special->Multiply را برگزینید.

سلول كمكی با ارزش 1,03 را می‌توانید پس از انجام كار پاك كنید.