اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دخترجوان چشم انتظاررای نهایی دادگاه!! + عکس

دخترجوان چشم انتظاررای نهایی دادگاه!! + عکس
به گزارش ایران ناز آماندا ناکس امریکایی متهم است که در سال 2007 به همراه دوست ایتالیایش یک هم اتاقی انگلیسی را در پروجای ایتالیا به قتل رسانده است این روزها چشم انتظار رای نهایی دادگاه است.
حدود 4 سال است که این دختر در زندان به سر میبرد در دادگاه سال 2007 وی به 25 سال حبس محکوم شده بود که در حال حاضر درخواست تجدید نظر داده است.
حکم نهایی دادگاه مربوط به این پرونده هفته آینده و بعد از مذاکرات و بررسی هیئت منصفه و وکلای مدافع وی اعلام خواهد شد.