اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تحقیقی جالب راجع به هوش انسان

تحقیقی جالب راجع به هوش انسان
دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود به نتایجی باور نکردنی راجع به هوش افراد پی برده اند.

نتایج یک تحقیق جدید و گسترده نشان داده است که تناسب اندام در دوران جوانی باعث افزایش ضریب هوشی می‌شود.

محققان دریافته‌اند جوانانی که به لحاظ جسمی متناسب و در حد سلامتی هستند، ضریب هوشی بالاتری دارند. نتایج این پژوهش که حاصل تلاش محققان آکادمی ساهل گرنسکا و بیمارستان دانشگاه همین آکادمی است در نشریه علمی برجسته پیشرفتهای آکادمی ملی علوم منتشر شده است.

در این پژوهش 2/1 میلیون مرد سوئدی که خدمات نظامی انجام می‌دادند و بین سالهای 1950 تا 1976 متولد شده بودند،‌مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج آزمایشات جسمی و هوشی در این گروه تحقیقاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژهش نشان داد که رابطه آشکاری بین تناسب اندام و بهبود ضریب هوشی وجود دارد.

دکتر مایکل نیلسون محقق و پروفسور سوئدی در این باره گفت: متناسب بودن به لحاظ جسمی به این معنی است که شما ظرفیت و توان قلبی و ریوی خوبی دارید و بنابراین مغزتان می‌تواند مقادیر زیادی اکسیژن دریافت کند.
محققان تاکید کردند: افرادی که در سن 18 سالگی تناسب اندام دارند بیشتر به مقطع تحصیلاتی آموزش عالی راه پیدا می‌کنند و مشاغل با کیفیتی هم کسب می‌کنند.