اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این پرندگان انگری برد های واقعی هستند (عکس)

این پرندگان انگری برد های واقعی هستند (عکس)
به گزارش ایران ناز: این پرندگان نه از بازی انگری برد بیرون پریده اند و نه از روی آن طراحی شده اند؛ بلکه قضیه کاملا بر عکس است!
 
این پرندگان انگری برد های واقعی هستند (عکس)

نسل چهارم و پنجم ایران، آن قدر با انگری برد و بازی های مختلفش انس دارند که فکر می کنند، اول این پرندگان خیالی وجود داشته اند و بعد نمونه های واقعی مثل آن طراحی و سپس ساخته شده اند!
 
این پرندگان انگری برد های واقعی هستند (عکس)

در این گزارش می خواهیم با یکی از گونه های این پرنده آشنا شویم که در نیوزلند و استرالیا زندگی می کند و همچنین در برخی از جزایر جنوب غربی اقیانوس آرام، از جمله فیجی، یافت می شود.
 
این پرندگان انگری برد های واقعی هستند (عکس)

این پرندگان تپل که با حلقه سفید دور چشمانشان شناخته می شوند، به صورت جمعی از انواع غذاها، بی مهرگان، میوه، و شهدگل ها تغذیه می کنند و در طول زمستان نیز در باغ ها و پارک ها با چربی، گوشت پخته شده، نان، قند و آب خود را به فصل های پر نعمت و غذای بهار و تابستان می رسانند.به تصاویر این پرندگان نگاه کنید؛ آنها هم به شما خیره شده اند!