اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پیدا شد دست‌نوشته‌های نویسنده معروف زیر مجسمه یادبودش !!

پیدا شد دست‌نوشته‌های نویسنده معروف زیر مجسمه یادبودش !!
مجموعه‌ای از یادداشت‌های روزانه، كتاب و دست‌نوشته پس از 200 سال زیر مجسمه یادبود سروانتس در مادرید پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجسمه یادبود سروانتس در مادرید در سال 1834 ساخته شده است.

شهرداری شهر مادرید قصد دارد این مجسمه یادبود را با بنای دیگری برای بزرگداشت سروانتس جابجا كند.
به همین منظور به زودی رفراندومی در شهر مادرید برگزار و نظر شهروندان در این باره پرسیده می‌شود.
در راستای همین پروژه محققان كه در حال بررسی مجسمه بودند جعبه آهنی در زیر آن یافتند كه به مدت 200 سال مدفون بوده است.
در این جعبه 5 نسخه از كتاب «دن كیشوت» چاپ سال 1817، یك دفتر یادداشت مربوط به سال 1834، چند تقویم و راهنمای سفر، دست‌نوشته‌ای پیچیده در پارچه و چندین كتاب تاریخی قرار دارد.
همه این یافته‌ها پس از سال‌های طولانی در وضعیت مناسبی قرار دارند و برای بررسی به موزه شهر مادرید منتقل شده‌اند.