عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

صحنه ای که شاید هرگز دیگر تکرار نشود (عکس)

صحنه ای که شاید هرگز دیگر تکرار نشود (عکس)

این تصویر از دید عکاسان یکی از تصاویری محسوب می شود که احتمال وقوع آن یک در ده میلیون عکس بوده و در هنگام پرواز سه پرنده در کنار هم گرفته شده که به شکل شکلکی در حال خنده تصور می شود.

صحنه ای که شاید هرگز دیگر تکرار نشود (عکس)