شنا در استخر شنای شیطان ! (عکس)

شنا در استخر شنای شیطان ! (عکس)
به گزارش ایران ناز: آبشار ویکتوریا در جنوب قاره آفریقا بر روی رودخانه زامبزی و بر روی خط مرزی زامبیا و زیمبابوه قرار گرفته است.
 
بی شک ترسناک ترین استخر دنیا در بالای این آبشار 108 متری قرار دارد. این استخر که به آن استخر شیطان گفته میشود، به صورت طبیعی و در بین صخره های بالای آبشار تشکیل شده است و فقط در فصول کم باران از سپتامبر تا دسامبر که سطح آب پائین است می توان در آن شنا کرد.
 
 

 

شنا در استخر شنای شیطان ! (عکس)

آبشار ویکتوریا

 

شنا در استخر شنای شیطان ! (عکس)

آبشار ویکتوریا در جنوب قاره آفریقا بر روی رودخانه زامبزی واقع است

شنا در استخر شنای شیطان ! (عکس)

اسختر شنای شیطان

 

شنا در استخر شنای شیطان ! (عکس)

استخر شنای شیطان در بین صخره های بالای آبشار ویکتوریا تشکیل شده است

 

 

شنا در استخر شنای شیطان ! (عکس)

در استخر شنای شیطان در فصول کم باران میتوان شنا کرد