اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )

21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
این مطلب کاملا جنبه طنز داره، امیدوارم به کسی بر نخوره

 21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )1- تو خیابون خیلی با احترام از یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۲- پشت چراغ قرمز راننده جلویی اگه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۳- توی اتوبان جلوی ماشین یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۴- توی جمع
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۵- توی یه رستوران که چند تا
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۶- توی یه بوتیک که فروشندش
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۷- توی جشن تولد یکی از
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۸- اگه یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۹- سوتی های لغوی و کلامی و دیکته ای و ادبی و..
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۰- توی جمع دانشجویی و رسمی هنگام دخترا شاخ بذارید
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۱- عید نوروز تمام پسته ها و فندق های سر بسته رابذاریید توی ظرف
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۲- روزهای بارونی تا یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۳- اگه کلاس موسیقی می روید قبل از اجرای
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۴- تو دانشگاه از
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۵- همواره از زیبای ها و تناسب اندام مادربزرگخدابیامرزتون(!) در مقابل
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۶- به
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۷- شیشه نوشابه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۸- زمستون وقتی همه جا یخ زده با دیدن زمین خوردنیه خنده
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۹- از یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۲۰- توی ساندویچی موقعی که چند تا
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۲۱- توی یه جمع که چند تا دختر نشستن در گوشی صحبتکنید و بلند بلند بخندید