راهنمای پوست و مو به همراه فروش و فیشیال پوستی

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )

21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
این مطلب کاملا جنبه طنز داره، امیدوارم به کسی بر نخوره

 21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )1- تو خیابون خیلی با احترام از یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۲- پشت چراغ قرمز راننده جلویی اگه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۳- توی اتوبان جلوی ماشین یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۴- توی جمع
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۵- توی یه رستوران که چند تا
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۶- توی یه بوتیک که فروشندش
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۷- توی جشن تولد یکی از
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۸- اگه یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۹- سوتی های لغوی و کلامی و دیکته ای و ادبی و..
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۰- توی جمع دانشجویی و رسمی هنگام دخترا شاخ بذارید
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۱- عید نوروز تمام پسته ها و فندق های سر بسته رابذاریید توی ظرف
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۲- روزهای بارونی تا یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۳- اگه کلاس موسیقی می روید قبل از اجرای
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۴- تو دانشگاه از
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۵- همواره از زیبای ها و تناسب اندام مادربزرگخدابیامرزتون(!) در مقابل
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۶- به
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۷- شیشه نوشابه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۸- زمستون وقتی همه جا یخ زده با دیدن زمین خوردنیه خنده
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۱۹- از یه
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۲۰- توی ساندویچی موقعی که چند تا
21 راه برای اذیت کردن دخترها !! (طنز )
۲۱- توی یه جمع که چند تا دختر نشستن در گوشی صحبتکنید و بلند بلند بخندید