عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بگو، نصیبم می شود روزی؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
بگو، نصیبم می شود روزی؟
 به دیدار تو می اندیشم

به یک دیدار ساده و رمانتیک

به آن دیدار از جنس بی تابی

که در آن ثانیه حکم طلا دارد

نصیبم می شود آیا؟اری

که در آن چشم ها خیره شود در تو

که در آن واژه ها معنی شود از تو

بگو، نصیبم می شود روزی؟

دلم مشتاق دیدار است

نه آن دیدار که در آن چشم ها محو هوس گردد

زبان و دست و رویاها همه آشفته تر گردد

من این دیدار را هرگز نمی خواهم

و بیزارم از این امیال بی وقفه

من از کل جهانی که در آن باشی

تو را خواهم که یک دم تو جهان باشی

به دیدارم بیا، گاهی…