عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

که از پشت بغلت کند …

مجموعه : مطالب عاشقانه
که از پشت بغلت کند …
میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم …

در ساحل کنار جاده نشسته ای …

هوای سرد …

صدای باد …و صدای خاک

دست می سوزد با سیگار و تو نمیفهمی …

به خودت می آیی …

یادت می آید دیگر نه کسی است …

که از پشت بغلت کند …

نه دستی که شانه هایت را بگیرد …

و نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد …

تنهایی یعنی این …