وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها

عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
اسپانیا یکی از کشورهایی است که هر ساله مسابقات و جشنواره‌ های گوناگون در آن برگزار میشود که اغلب آنها بسیار عجیب هستند. به گزارش ایران ناز در یکی از این جشنواره‌های که از سال 1981 هر ساله برگزار میشود مردم منطقه‌ ای به نام ایبی با غذا به جان همدیگر افتاده و با تخم مرغ و آرد با یکدیگر می‌جنگند.

این جشنواره که به نام Els Enfarinats شناخته می شود بین دو گروه متاهلین و مجردهای منطقه برگزار میشود. در ابتدای روز گروه متاهلین کنترل شهر را به دست گرفته و قوانین عجیب وضع می کنند که این باعث دعوا بین دو گروه میشود.

 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها
 
عکسهای خنده دار و جالب از نبرد بین متاهل‌ و مجردها