اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دلیل و درمان بیماری پوستی پیتریازیس روزه آ

دلیل و درمان بیماری پوستی پیتریازیس روزه آ

دلیل و درمان بیماری پوستی پیتریازیس روزه آ

 

علت این بیماری پوستی هنوز نیز بدرستی معلوم نمیباشد اما احتمال ویروسی بودن این بیماری بیش از دیگر احتمالات مطرح است.

 

این بیماری پوستی بیشتر در سنین جوانی و اغلب در فصول خنک سال بروز نموده و در زنان نیز کمی بیشتر از مردان رخ میدهد.

 

شروع بیماری معمولاً با بروز یک ضایعه گرد قرمز یا صورتی رنگ در تنه و یا اندامها بوده که این ضایعه حلقوی گشته بطوری که در وسط آن التهاب و قرمزی کمتری نسبت به حاشیه ضایعه وجود دارد.

 

گاهی در وسط ضایعه پوسته ریزی یقه مانندی نیز مشاهده میشود. به این ضایعه اولیه ضایعه پیشقراول هم می گویند زیرا مقدمه بروز ضایعات منتشر بعدی میباشد.

 

این ضایعه اولیه معمولاً خارش زیادی نداشته و گاهی حتی قبل از بروز ضایعات منتشر بعدی خودبخود بهبود می یابد. گاهی تعداد این ضایعه نیز می تواند چند عدد باشد.

 

پس از چند روز تا چند هفته که از بروز این ضایعه گذشت ممکن است ضایعات منتشری بروز کند که شکل آنها نیز شبیه ضایعه پیشقراول بوده با این تفاوت که کوچکتر از آن است و تعداد این ضایعات ثانویه نیز زیاد می باشد.

 

انتشار این ضایعات بیشتر در تنه و ریشه اندامها (بازو وشانه وبالای رانها و کمر) بوده و معمولاً در محاذات خطوط پوستی ناحیه مذبور بروز می کنند بطوری که در پشت کمر منظره ای بنام منظره درخت کریسمس ایجاد می کند.

 

خارش این ضایعات نیز یا کم بوده و یا اصلاً خارش ندارند. پوسته ریزی مختصری نیز گاهی در وسط این ضایعات قرمز رنگ بروز میکند.

 

در دو هفته اول بروز این ضایعات، هرچند روز یکبار تعدادی از ضایعات جدید بروز کرده اما بتدریج بروز ضایعات جدید متوقف شده و پس از چند هفته استقرار بثورات پوستی، بیماری خود بخود برطرف شده و خوشبختانه آثاری نیز بر روی پوست بجا نمیگذارد.

 

البته در موارد نادر ممکن است بیماری بطور مزمن تا مدتی باقی بماند که در این موارد بهتر است با انجام بیوپسی از صحت تشخیص مطمئن شد.

 

بیماری پیتریازیس روزه آ، خطر سرایت نداشته اما گاهی در موارد استثنائی در یک خانواده دو نفر در یک زمان دچار این بیماری شده اند.

 

بعلت آنکه بیماری پیتریازیس جزء بیماریهای خودبخود خوب شونده است نیاز به درمان زیادی نداشته و تنها می توان با استفاده از نرم کننده ها از خشکی پوست در هنگام بروز بیماری کاست.

 

البته گاهی نیز لازم است که از داروهای استروییدی موضعی جهت کاهش خارش و التهاب پوستی استفاده نمود.

 

در هنگام بروز این بیماری پیتریازیس بهتر است از شستشوی زیاد پوست خودداری نمود زیرا با خشک شدن بیش از حد پوست در اثر استحمام مکرر ممکن است خارش بیماری نیز بیشتر شود.

 

صابونهای مورد استفاده در هنگام بروز این بیماری نیز باید از انواعی انتخاب گردد که باعث خشکی بیش از حد پوست نشوند.

 

بیماری پیتیریازیس روزه آ همیشه به اینصورت که گفتیم بروز نمی کند و شرحی که داده شد در مورد نوع کلاسیک این بیماری صادق است اما انواع آتیپیک و غیرکلاسیک این بیماری نیز گاهی دیده می شود که می تواند از لحاظ تشخیصی مشکل ساز شده و با خیلی از بیماریهای دیگر پوستی اشتباه گردد.

 

در موارد کلاسیک نیز بروز ضایعه پیشقراول می تواند شبیه ضایعات درماتوفیت بدن باشد که در موارد مشکوک باید از آزمایش اسمیرمستقیم قارچ شناسی نیز استفاده نمود.

 

ضایعات ثانویه نیز گاهی با سیفلیس مرحله دوم می تواند اشتباه شود که در موارد مشکوک می توان از تستهای مربوط به بیماری سیفلیس جهت اطمینان تشخیص استفاده نمود.

 

در موارد آتیپیک بیماری ممکن است ضایعه پیش قراول بروز نموده اما ضایعات ثانویه بروز نکند و یا ممکن است برعکس این حالت نیز اتفاق بیفتد یعنی ضایعات ثانویه بدون بروز ضایعه پیشقراول رخ دهند.

 

یا ممکن است نحوه انتشار ضایعات ثانویه برعکس آنچه که گفته شد باشد یعنی بیشتر در انتهای اندامها بروز کند و یا اینکه شکل این ضایعات با آنچه گفته شد تفاوت داشته باشد.

 

به هر حال با توجه به مطالب گفته شده معلوم می گردد که موارد آتیپیک بیماری می تواند با خیلی از بیماریهای پوستی مانند اگزماها، بیماریهای قارچی، لیکن پلان، پسوریازیس قطره ای، اریتم مولتی فرم، سیفلیس و … اشتباه شود که بهتر است در این موارد دقت بیشتری گردد.