عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

کشف یک سنگ شبیه انسان در مازندران (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
کشف یک سنگ شبیه انسان در مازندران (عکس)
یک سنگ که شباهت زیادی به چهرهی انسان دارد، دارای یک چشم، لب و بینی در بابل کشف شد. یک نوجوان بابلی که به همراه خانواده برای تفریح به کنار رودخانه بابل‌رود رفته بود متوجه این سنگ انسان‌نما می‌شود.
 
کشف یک سنگ شبیه انسان در مازندران (عکس)
این نوجوان 11 ساله که از دیدن سنگ متعجب شده بود سنگ را به والدین خویش داده است.این سنگ که نیم رخ آن شبیه انسان است دارای یک چشم، لب و بینی است.