عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

چه عاشقانه زیستن را دوست دارم

مجموعه : مطالب عاشقانه
چه عاشقانه زیستن را دوست دارم
چه عاشقانه است این روزهای ابری

چه عاشقانه است قدم زدن زیر باران غم تنهایی

چه عاشقانه است شکفتن گلهای اقاقیا

چه عاشقانه است قدم زدن در سر زمین عشق

و من ماندمو این تنهایی

چه عاشقانه زیستن را دوست دارم

عاشقانه لا لایی گفتن را دوست دارم

عاشقانه سرودن را دوست دارم

عاشقانه نوشتن را دوست دارم

عاشقانه اشک ریختن را…

دفتر عاشقانه ی من پر از کلمات زیبا در نثار

بهترین و عاشقانه ترین کسانم…

و من

عاشقانه می گریم…

عاشقانه می خندم…

عاشقانه می نویسم…

و در سکوت تنهایی عاشقانه می میرم…