اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دیر آمدی زود میری؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
دیر آمدی زود میری؟
دیر آمدی تمام شده ام دیگر………

بس که بلعیده ام

اندوه نبودنت را…….

هنوز اما……..

همانند حاتم ام میبخشمت……

با آن که هزار شب بی خوابی طلب دارم از تو……….

 
طلب دارم از تو……….