اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روزهای سختی چگونه گذشت

مجموعه : مطالب عاشقانه
روزهای سختی چگونه گذشت
روزهای سختی در زندگی آدم می رسد

که هیچ کسی حتی نمی پرسد:

" خوبی ؟ "

برای چنین روزهای سخت

نیاز به یگانه مهربان دلسوزی داری

به شرطی که در روزهای خوب
 
فراموشش نکرده باشی

و نامش چه زیباست …

خدا…

خدا جون ممنوم ازت

 
خدا جون ممنوم ازت